Tillbaks till hemsidan.
Se även
Farsta Strand

och
Hökarängen

Gångtunnelprojekt åt Trafikkontoret
i Stockholm. Framtagning av ny vandalsäker belysning till gångtunnlar i södra förorterna. 
Beställare: Sören Spetz/TK. Elprojektör: Thomas Johansson/Teknoplan.

Foto: Michael Hallbert

Tillbaka

 

 


©. WEbdESIGN: idaeus.com - 2000/2014