Tillbaks till hemsidan.
Se även
Farsta Strand

och
Sandåkra

Hökarängens tunnelbana
– Gångtunnel. Framtagning av ny belysningslösning för en trivsammare och vandalsäkrare allmänbelysning. Egna producerade LED effektljusarmaturer som konstnärlig utsmyckning. 
Beställare: Trafikkontoret i Stockholm/ Sören Spetz. Elentreprenör: Bogfelts AB/Markus Segerlund.

Foto: Michael Hallbert och Britt-Marie Hallbert


Tillbaka
 


   Gångtunneln som den såg ut tidigare.
 
 
 

    
 
 

 

 

 

 

©. WEbdESIGN: idaeus.com - 2000/2014