Tillbaks till hemsidan.
  Gångbro över sjön Magelungen vid Farsta Strand
Se även Hökarängen
Farsta Strand gångtunnel, Stockholm. Ny vandalsäker belysningslösning i gångtunnel under Magelungsvägen. 2006.
Beställare: Trafikkontoret/Sören Spetz. Elkonsult: Alteco/Joachim Åhman. Elentreprenör: Electro Sandberg.

Foto: Michael Hallbert

Tillbaka
 
FÖRE EFTER
 
Se även
Hökarängen
Se större bild !

©. WEbdESIGN: idaeus.com - 2000/2014