Tryck!
Tillbaka
till projekt
Industrilandskapet i Norrköping
Industrilandskapet i Norrköping
Industrilandskapet i Norrköping – uppdrag som avser hela området inklusive nyanlagda Holmentorget, Bergsbron, Vattenfallet  m.m. 1999.
Beställare: Norrköpings Kommun/Lars Hågbrandt

Foto: Åke E:son Lindman

     
Gångtunnel vid vattenfallet
 
Gångtunnel vid vattenfallet.

©. WEbdESIGN: idaeus.com - 2000/2007

den 06 mars 2012