Tillbaks till hemsidan. rub_industrilandskap.gif (4983 bytes) Vattenfallet
Vattenfallet - klicka här!
Industrilandskapet i Norrköping – uppdrag som avser hela området inklusive nyanlagda Holmentorget, Bergsbron, Vattenfallet  m.m. 1999.
Beställare: Norrköpings Kommun/Lars Hågbrandt

Foto: Åke E:son Lindman


Tillbaka

Kristallkronorna.


 
 
Industrilandskapet i Norrköping
Nedan till vänster Holmentorget.
 
Holmentorget
 

     Bergsbron.
   
Foto: Michael Hallbert
 


Månsten - egen design
                 Foto: Åke E:son Lindman

©. WEbdESIGN: idaeus.com - 2000/2014