Tillbaks till hemsidan. Bollnäs Resecentrum
Bollnäs resecentrum har vunnit

 
Trafikverkets arkitekturpris 2011.


SAGDA
Gävle Dalarnas arkitekturpris 2010

Bollnäs Resecentrum. Ljusdesign av nyanlagt gångstråk under spårområdet. 2008.
Beställare: Banverket och Bollnäs Kommun. Uppdragsansvarig: Mathias Ahlgren/WSP. Arkitekt: Erik Kajo/WSP.
Elprojektör: Jan-Ove Jansson/Banverket. Elentreprenör: Elektra, Peter Norin


Foto: Michael Hallbert och Olof Thiel


Tillbaka
 
   
Foto: Michael Hallbert
 

Foto: Michael Hallbert

Foto: Michael Hallbert
 

Foto: Michael Hallbert

Foto: Michael Hallbert

Foto: Michael Hallbert

Foto: Michael Hallbert

Foto: Michael Hallbert

Foto: Olof Thiel

Foto: Olof Thiel

Foto: Olof Thiel

Foto: Olof Thiel

Foto: Olof Thiel

Foto: Olof Thiel

Foto: Olof Thiel

Foto: Olof Thiel

Se Olof Thiels bildspel klicka här!
 

©. WEbdESIGN: idaeus.com - 2000/2014