rub_hagaforum.gif (2377 bytes)HAGA FORUM, Solna.
Arch. Magnus Ståhl.haga_forum_2_200pxopt.jpg (9295 bytes)

360° view from the restaurant
haga_forum_1_400po.jpg (18141 bytes)Panorama from the Haga Forum Restaurant


©. WEbdESIGN: idaeus.com - 2000/2010 - Thomas Hallbert

Page updated 2010-02-19
Tillbaks till hemsidan.
På svenska

Tryck!
Project

Tryck!
Västra Eriksberg
Click!
Hallonbergen
Click!
Olympics at Lillehammer
Click!
Norrköping
Click!
The Glass Sculpture
Click!
Haga forum
Click!
Betlehem
Click!
Contact