Tillbaks till hemsidan.
 

   Vårbergstrapporna – Vårbergs Centrum, Stockholm. Belysningsplanering av terrasserade planteringsytor samt vattenfall utmed gångväg. 2003.
Beställare: Trafikkontoret/ Sören Spetz. Elentreprenör: Bogfelts AB/Markus Segerlund. Landskapsarkitekt: Sycon.

Foto: Alf Orvesten

Tillbaka

 

©. WEbdESIGN: idaeus.com - 2000/2014