Tillbaks till hemsidan.

 

Stora Sköndal – Stockholm.
Exteriör belysningsplanering av nybyggt bostadsområde.
Landskapsarkitekter: Tyréns AB. Beställare: Trafikkontoret i Stockholm/Teknoplan AB.

Foto: Michael Hallbert

Tillbaka
 
 
 
   

©. WEbdESIGN: idaeus.com - 2000/2014