Tillbaks till hemsidan.
Ny belysning i glasobelisken vid Sergels Torg - 1997, Stockholm.Tilldelad Svenska
Ljuspriset 1997/1998 för den nya belysningen av glasobelisken vid Sergels Torg.

(utdelas till 1 anläggning vartannat år av de svenska belysningssällskapen.)
Läs juryns motivation.


Läs Lars Starbys artikel:

Årets Ljus till glaspelaren på Sergels TorgTillbaka
 

Ny belysning i glasobelisken vid Sergels Torg - 1997, Stockholm. 
Vinnare av
Svenska Ljuspriset 1997/1998.
Beställare: Trafikkontoret, Sthlm/Petter Hafdell.

 

 

 

pelaren_newsweek_150pxopt.jpg (12514 bytes)
 


Miljöhuvudstadsåret invigdes den 15 januari 2010 – Green Capital.


Rosa färgsättning av glasobelisken, Sergels Torg, under bröstcancerfondens evenemang Rosa Bandet. Oktober 2010.

Sponsor Philips Lighting.


©. WEbdESIGN: idaeus.com - 2000/2014