Tillbaks till hemsidan. Solhagaparken, Masmo.

 

Solhagaparken. Masmo, Huddinge.
Ljussättning för nyanlagd park.
Beställare: Huddinge Kommun, Camilla Fransson.
Landskapsarkitekt: Land landskapsarkitekter.

Foto: Michael Hallbert

Tillbaka
 
Foto: Michael Hallbert

©. WEbdESIGN: idaeus.com - 2000/2014