Tillbaks till hemsidan.

Ny ljusanläggning i luntarna - Luntmakargatan
, Stockholm. 1999.

Beställare: Trafikkontoret, Sthlm/Petter Hafdell.

Foto: Thomas Hallbert

Tillbaka
 
 

 


 


 

©. WEbdESIGN: idaeus.com - 2000/2014