Tillbaks till hemsidan.

 

Ljussättning av nybyggd hiss samt gångbro.
Beställare: Kvarnholmen Utveckling AB. Arkitekt: BAU Arkitekter, Anton Johansson.


Vertikalen på Kvarnholmen har fått Nacka Stadsbyggnadsutmärkelse 2015!
Motiveringen från Nacka Kommun lyder:
”Med en magnifik resning mellan Kvarnholmskajen, +3,1 meter och Silogränd, +22,2 meter går denna hiss med intilliggande trappa. På nivå +9,0 meter finns en terrass. Hissen har ett synligt bärverk med maskineri med enkla, tydliga konstruktiva detaljer. Hisstornet är helt klätt i glas. Från hissen leder en brygga till Silogränd. På ett flott sett speglas den omgivande stadsbygden och hamninloppet.”

Länk till kommunens nyhetssida:
http://www.nacka.se/web/test/Nyheter/Sidor/stadsbyggnadsutmarkelsen_2015.aspx


Foto: Michael Hallbert

Tillbaka
 
 Vertikalen, Kvarnholmen


 
©. WEbdESIGN: idaeus.com - 2000/2015