Tillbaks till hemsidan.
 
JM kontorshus 5,
Frösunda, Solna. Fasad och takfotsbelysning av nybyggd kontorsfastighet utmed E4-an. 
Beställare: JM AB/Börje Hansson. Arkitekt: WSP Arkitektur. Elkonsult: Projektel/Björn Jennel. 

Foto: Thomas Hallbert

Tillbaka
 
 

 

 

 

©. WEbdESIGN: idaeus.com - 2000/2014