Tillbaks till hemsidan.

rub_ljusdesign.gif (5237 bytes)
Drottninggatan 108, Gårdshuset, 113 60 Stockholm,Sweden
Tel. 08 - 656 22 50 - Mobil. 0708 - 23 22 50 - Fax. 08 - 656 22 99

michael@ljusdesign.com

Arkitektur- och offentlig belysning: Belysningsplan stadsmiljö
Klicka på de feta blå texterna för att se bildsidorna.
Tillbaka
Sundsvalls Kommun  -  Ny belysningsplan för hela Stenstaden. 2003.
Beställare: Sundsvalls Kommun.
Åkersberga Centrum – Belysningsplanering för exteriör miljö i hela Åkersberga Centrum.
Landskapsarkitekt: Nivå Landskapsarkikter, Göran Lindberg. Beställare: Citycon AB.
Borlänge Centrum – Ny belysningsplan i City. Första etappen genomförd under 2003. Ovanbroparkeringen utmed hela Centrum genomförd under 2004. 
Beställare:
Borlänge Energi/Leif Olsén
Karlstad Centrum - Ny belysningsplan för Stora Torget. 2005.
Beställare: Karlstads Kommun,/Andreas Eliazon.
Ny belysningsplan för Kulturhuset (exteriört) samt Sergels Torg, Stockholm. 1999.
Beställare: Trafikkontoret,Sthlm/Petter Hafdell.
Karlskrona Kommun - Ny belysningsplan av Stora Torget. 2003.
Beställare: Ivar Wenster/Karlskrona Kommun.
Skellefteå – belysningsprogram som del i tävlingsprogram för Stadsparken samt å-rummet.. 2005.
Beställare: Skellefteå Kommun. Arkitekt: Carl Bro/Anders Falk.
Södertälje – gestaltningsprogram för stadskärnans belysning. 2005.
Arkitekt: Carl Bro/Anders Falk.
Norrköping Centrum - ny belysningsplan - centrum. 2002.
Beställare: Lars Hågbrandt/Norrköpings Kommun
Kristianstad – E22. Vinnande förslag vid parallellt uppdrag för Vägverket, region Skåne.
Gestaltning av Europaväg 22 genom Kristianstad.
Arkitekt: Sycon
   

©. WEbdESIGN: idaeus.com - 2000/2014