Tillbaks till hemsidan. Varuhuset Flanör i Gävle
 
Tillverkning av dynamisk ljusskylt till varuhuset Flanör i Gävle – Stora Torget. 2008.
Beställare Jonas Sjölund, Norrvidden AB.


Foto: Emil Elvinsson

Tillbaka
 
   
   


   
 
 
Se Olof Thiels bildspel klicka här!

©. WEbdESIGN: idaeus.com - 2000/2014