Tillbaks till hemsidan. Kulturhuset Joar

 

Kulturhuset Joar, Enköping
Uppdragsgivare:
Programhandling för om- och tillbyggnad. Arkitekt: Studio 1-11, Jenny Södergren

Skiss: Michael Hallbert

Tillbaka
 
 
Kulturhuset Joar i Enköping
 
©. WEbdESIGN: idaeus.com - 2000/2014