Tillbaks till hemsidan.

 

Kista Trafikplats E4/E18. Framtagning av effektbelysning till den största trafikplatsen i Stockholm. Den knyter samman E4:an och E18 med ramper och nya broar.
Landskapsarkitekt: Grontmij AB, Anders Falk.
Beställare: Vägverket.

Foto: Olof Thiel, Anders Falk och Michael Hallbert

Tillbaka
 
 

Foto: Olof Thiel
 

Foto: Olof Thiel
 

Foto: Olof Thiel
 

Foto: Olof Thiel
 
Foto: Anders Falk
 
Foto: Michael Hallbert
 

©. WEbdESIGN: idaeus.com - 2000/2014