Tillbaks till hemsidan. Bo 2001
bo01_400po.jpg (24210 bytes)  
Bo 2001
- Belysningsplanering av hela nyetablerade Daniaparken, för bomässan i Malmö. 
Ett projekt i samarbete med
landskapsarkitekt FFNS/Thorbjörn Andersson, PeGe Hillinge.


Utemiljön som helhet i Bo01-området, där Daniaparken ingår, tilldelades LAR:s Sienapris för årets bästa utemiljö år 2001.


Tillbaka
 
 

Daniaparken, Västra Hamnen i Malmö


Daniaparken är en storskalig park som tar fatt i de vidsträckta landskapslinjerna på denna både utsatta och magnifika plats.

Parken har ingen omslutande rumslighet utan är utsläppt åt alla håll utom mot den rygg av bebyggelse som i sinom tid ska finnas i bakkanten. Istället finns en serie av mindre rum inplacerade i den stora, nästan gränslösa öppenheten.

Rummen, som fungerar som ett slags förtätningar, är förutom Spejarna också Balkongerna, som är tre tjärade spånaskar intryckta i slänten i parkens bakkant. Sedan den så kallade Noden, vilken är ett upphöjt, rent bord av stora mått. Härifrån ser man allt.

Det största rummet är så Gräsfältet, inplacerat bakom en ridå av vitoxlar och havtorn. Parken är på detta vis uppbyggd kring tankar om social användning i olika
sammanhang.

Arkitekt: SWECO FFNS genom Thorbjörn Andersson och PeGe Hillinge. Medarbetare: Veronika Borg, Peter Ekroth, Clotte Frank Sjöblom, Sven Hedlund, Kenneth Hildén och Anders Lidström
Övriga konsulter: Ljussättning Michael Hallbert. Konstruktion SWECO VBB VIAK genom Lennart Knutsson
Uppdragsgivare: Malmö stad
Entreprenör: Skanska
Area: 20 000 kvm
bo01_2_400po.jpg (27922 bytes)
Foto: Åke E:son Lindman

©. WEbdESIGN: idaeus.com - 2000/2007