Tillbaks till hemsidan.

 

Älvsjö torg,  belysningsplanering
Beställare Trafikkontoret/Sören Spetz. Elkonsult: Teknoplan/Thomas Johansson. Landskapsarkitekt: Nivå Landskapsarkitektur


Foto: Michael Hallbert

Tillbaka
 


 Älvsjö torg

 Älvsjö torg
©. WEbdESIGN: idaeus.com - 2000/2015