Tillbaks till hemsidan.
 
Älvsjö Resecentrum

– planering av interiör belysning av nyanlagt resecentrum vid Älvsjö station.
Arkitekt: KHR.
Arkitekter, Lars Ancker.
Beställare: Exploateringskontoret, Stockholms stad, Mats Rådberg.


Armatur Design: Michael Hallbert
Tillverkning och konstruktion: Flux AB / David Andersson.

Foto: Olof Thiel

Tillbaka
 
 

   
   

©. WEbdESIGN: idaeus.com - 2000/2014