Tillbaks till hemsidan.
 
Älvsjö Resecentrum

Armatur till interiör belysning av nyanlagt resecentrum vid Älvsjö station.
Arkitekt: KHR.
Arkitekter, Lars Ancker.
Beställare: Exploateringskontoret, Stockholms stad, Mats Rådberg.


Design: Michael Hallbert
Tillverkning och konstruktion: Flux AB/ David Andersson.


Foto: Olof Thiel och Michael Hallbert

Tillbaka
 
 

   
   

©. WEbdESIGN: idaeus.com - 2000/2014